С М Б Съюз на математиците в България
Секция - Смолян
Коментари и мнения
Великденско състезание 22.04.2017 година
Резултати и класиране на участниците
1 клас 4 клас 7 клас 10 клас
2 клас 5 клас 8 клас 11 клас
3 клас 6 клас 9 клас 12 клас
Задачи от великденското състезание
1 клас 4 клас 7 клас 9 клас
2 клас 5 клас 7 клас отг. 10 клас
3 клас 6 клас 8 клас 11-12 клас


© 2016 СМБ - Смолян

Полезни връзки
МОН

СМБ

СЪСТЕЗАНИЯ

AlekDimitrov.com

За ...