С М Б Съюз на математиците в България
СПИСЪК
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СМБ - СЕКЦИЯ СМОЛЯН

 

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

МЕСТОРАБОТА И

КОНТАКТИ

1

Павлина Мелемова

Председател

ППМГ ” Васил Левски”

гр. Смолян

smb_smolyan@abv.bg

0886 799 675

2

Добринка Цолова

Организационен секретар

І СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

гр. Смолян

dobi26@abv.bg

0888 412 453

3

Зоя Симеонова

Финансова дейност

ОУ „Иван Вазов”

гр. Смолян

zoya_s@abv.bg

0886 656 662

4

Мария Иванова

Координатор извънкласна дейност

по информатика и ИТ

ПГИ „Карл Маркс”

гр. Смолян

maria76_ivanova@abv.bg

0899 146 097

5

Живка Караманолова

Координатор извънкласна дейност

по математика в начален курс

ОУ „Иван Вазов”

 гр. Смолян

jivka61@mail.bg

0885 255 958

6

Снежана Узунова

Координатор извънкласна дейност

по математика в среден курс

ОУ „Иван Вазов”

 гр. Смолян

 

0887 287 087


© 2016 СМБ - Смолян

Полезни връзки
МОН

СМБ

СЪСТЕЗАНИЯ

AlekDimitrov.com

За ...