С М Б Съюз на математиците в България
Предстоящи състезания
13.10.2018 г.
състезание „Стоян Попратилов“
08.12.2018 г.
Коледно състезание
20.04.2019 година
Великденско математическо състезание

© 2016 СМБ - Смолян

Полезни връзки
МОН

СМБ

СЪСТЕЗАНИЯ

AlekDimitrov.com

За ...