С М Б Съюз на математиците в България
Предстоящи състезания
14.10.2017 г.
състезание „Стоян Попратилов“
16 - 25.10.2017 г.
турнир „Математика без граници“
01.11.2017 г.
турнир „Черноризец Храбър“

© 2016 СМБ - Смолян

Полезни връзки
МОН

СМБ

СЪСТЕЗАНИЯ

AlekDimitrov.com

За ...