С М Б Съюз на математиците в България
За нас ...

Съюзът на математиците в България (СМБ) е доброволна, творческа, обществена, неполитическа организация, обединяваща лица, които проявяват интерес към математиката и информатиката или дейността им е свързана с тях. СМБ се самоиздържа и не се субсидира от държавата, от държавни или обществени институции.

Рождена дата на СМБ е 14 февруари 1898 година, когато възторжени преподаватели от Математическия факултет на Висшето училище, учители от двете софийски гимназии и Главният секретар на Министерството на образованието, под ръководството на проф. Емануил Иванов основават Физико-математическо дружество (ФМД), което е прародител на СМБ. Това става няколко месеца след провеждането на Първия международен математически конгрес през август 1897 г. в Цюрих.

Още от началото на съществуването си СМБ е отворена организация. В редица градове на страната се учредяват секции и постепенно СМБ придобива национален характер. Поради тази причина по време на 40-годишния си юбилей ФМД се преименува в Българско физико-математическо дружество (БФМД). Първоначално в СМБ освен математици членуват физици, инженери, военни, метеоролози, геодезисти, студенти и ученици. Математици, физици, информатици и техните най-близки сродници по научна тематика и проблеми на образованието работят заедно в едно обществено дружество до 1971 г., когато се разделят и изграждат две самостоятелни организации - Дружество на математиците в България (БМД) и Дружество на физиците в България. През 1977 г. се провежда Учредителен конгрес, на който СМБ приема сегашното си име.


© 2016 СМБ - Смолян

Полезни връзки
МОН

СМБ

СЪСТЕЗАНИЯ

AlekDimitrov.com

За ...